Consultorio per adolescenti e universitari per la tutela della salute sessuale e riproduttiva e altri problemi simili dei giovaniProgram specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite učenika i studenata

PROGRAM MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŠKOLSKE DJECE

SISTEMATSKI PREGLEDI
Sistematski pregledi se provode u svrhu praćenja rasta i razvoja te kontrole zdravstvenog stanja i utvrđivanja poremećaja zdravlja.


1.Sistematski pregled djeteta prije upisa u prvi razred osnovne škole
Obveza provođenja pregleda regulirana je važećim propisima.
Sadržaj i način provođenja liječničkog pregleda provodi se prema metodologiji stručno usuglašenoj u Hrvatskom društvu za školsku i sveučilišnu medicinu.
Pregledi se obavljaju svake godine od 01.02. do 15.06.tekuće godine za generaciju koja na jesen te godine upisuje 1.razred.


2. Sistematski pregled u V. razredu osnovne škole (praćenje psihofizičkog razvoja)
Pregled obuhvaća cjelovit somatski pregled te razgovor s razrednikom u svrhu utvrđivanja prilagodbe na predmetnu nastavu.
Pregledi se obavljaju tijekom drugog polugodišta svake šk. godine


3. Sistematski pregled u VIII. razredu osnovne škole (profesionalna orijentacija)
Pregled se obavlja u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti s obzirom na odabir zvanja i najpogodnijeg srednjoškolskog obrazovanja.
Pregledi se obavljaju u prvom polugodištu svake šk. godine.


4. Sistematski pregled u I. razredu srednje škole (prepoznavanje zdravstvenih rizika i rizičnih ponašanja) Pregled se obavlja u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja te rizičnih ponašanja i navika, kao i prilagodbe na srednju školu.
Pregledi se obavljaju krajem prvog i u drugom polugodištu svake šk. godine.

OSTALI PREVENTIVNI PREGLEDI


1. Kontrolni pregledi nakon preventivnih pregleda
 Na poziv prema medicinskoj indikaciji.


2. Namjenski pregledi i izdavanje potvrda i mišljenja
– Pregled prije upisa u srednju, višu, visoku školu ili fakultet ako to zahtijeva odabir školovanja
– Pregled prije prijema u đački ili studentski dom
– Pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja djeteta prilikom promjene školovanja
– Pregled prije cijepljenja u svrhu utvrđivanja kontraindikacija
– Ostali pregledi u svrhu utvrđivanja sposobnosti i kontraindikacija u vezi odlaska naorganizirani izlet škole


PROBIRI

Postupak kojim se u rizičnoj populaciji prividno zdravih, pronalaze pojedinci u kojih se sumnja na neku bolest ili poremećaj.

1. Ispitivanje vida za boje Ishihara tablicama, ispitivanje vidne oštrine, TT/TV (III.raz.OŠ)

2.Pregled kralježnice, TT/TV (VI. razred OŠ)

3.Sluh – tonalna audiometrija (VII. razred OŠ)


ZDRAVSTVENA I TJELESNA KULTURA
Utvrđivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti učenika za savladavanje redovitog ili
prilagođenog programa tjelesne i zdravstvene kulture.
Praćenje tjelesne spremnosti učenika te posebna skrb o učenicima koji se
rekreativno bave sportom u školskim sportskim klubovima.
Pregledi ove skupine djece rade se kontinuirano tijekom školske gdine.


MJERE ZAŠTITE OD ZARAZNIH BOLESTI
Provodi se kontinuirano kroz školsku godinu.


Cijepljenje i docjepljivanje
a)Provodi se prema obveznom godišnjem programu cijepljenja, a uključuje i pregled prije cijepljenja u svrhu utvrđivanja kontraindikacija.
b) Neobavezno preporučljivo cijepljenje: cijepljenje protiv HPV infekcije prema programu cijepljenja za posebne skupine stanovništva i pojedince


Sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti
Kontrolni pregled prilikom pojave neke zarazne bolesti u školi i studentskom domu i poduzimanje manjih protuepidemijski intervencija.


Nadzor nad prehranom učenika
Kontrola školskih kuhinja i jelovnika te poticanje zdravijih prehrambenih navika u učenika i školskog osoblja.


CIJEPLJENJA

a) Obavezna cijepljenja:
Osnovna škola
*Pri pregledu za upis u 1.razred OŠ cijepe se svi budući učenici protiv ospica, zaušnjaka i rubeole.
*Neposredno prije polaska u 1.razred OŠ ili tijekom prvog polugodišta tog razreda , cijepe se svi učenici protiv dječje paralize (IPV)
*Iznimno se u 1.razredu OŠ (ili kasnije ovisno o datumu zadnjeg docijepljivanja) cijepe protiv difterije i tetanusa (DI-TE) samo djeca koja su u predškolskoj dobi propustila programom predviđeno cijepljenje u 2. i/ili 4.godini života ili je od zadnjeg docijepljivanja prošlo više od 5 godina.
* Djeca koja se upisuju u 1.razred OŠ, a propustila su primarno cijepljenje protiv hepatitisa B u dojenačkoj dobi (djeca rođena 2007.godine i mlađa), nadoknađuju se propuštene doze tijekom 1.razreda.
*VI. razred OŠ Hepatitis B (3 doze) za djecu koja su rođena do 2006.godine Sa cijepljenjem se započinje u 1.polugodištu (9. ili 10. mj), po shemi 0-1.6 mjeseci. (1. i 2.doza u 1.polugodištu, a 3.doza u 2.polugodištu).
*VIII- cijepljenje protiv difterije-tetanusa i dječje paralize- Di-Te i IPV (tijekom 1. polugodišta)
Srednja škola
U završnom razredu srednje škole cijepe se protiv difterije i tetanusa (Di Te) samo učenici koji su propustili cijepljenje protiv tih bolesti u 8.razredu i ako je od zadnje doze prošlo više od 5 godina. Cijepe se tijekom 1.polugodišta te školske godine
Studenti
* Studente u dobi od 24 godine, nakon provjere cijepnog statusa, docijepiti s Di-Te cjepivom ako je zadnje docjepljivanje bilo u 8.razredu tj.ako je prošlo više od 10 godina od zadnjeg docjepljivanja.

b) Neobavezno preporučljivo cijepljenje:
Cijepljenje protiv HPV infekcije djevojčica i djevojaka te dječaka i mladića radi smanjenja rizika od HPV infekcije i razvoja karcinoma
Cijepljenje je besplatno za djevojke i mladiće u 8.razredu osnovne škole.


SAVJETOVALIŠNI RAD

Savjetovališni rad odvija se u obvezno izdvojenom  vremenu za savjetovanje u trajanju od najmanje 3 sata tjedno.

Provodi se svrhu pomoći i rješavanju temeljnih problema s kojima se susreću djeca, adolescenti, njihovi roditelji, skrbnici, nastavnici i učitelji:

prilagodba na školu, školski neuspjeh, poremećaji ponašanja, problemi razvoja i sazrijevanja, kronični poremećaji zdravlja, planiranje obitelji, zloupotreba psiho aktivnih droga i drugi oblici ovisnosti, problemi mentalnog zdravlja i dr.

Praćenja zdravstvenog stanja učenika  te uspješnosti savladavanja predviđenog odgojno obrazovnog programa.

Posjet savjetovalištu potrebno je prethodno najaviti telefonski. 

ZDRAVSTVENI ODGOJ I PROMICANJE ZDRAVLJAZDRAVSTVENI ODGOJ I PROMICANJE ZDRAVLJA

Prema godišnjem programu rada obavlja se kao zasebna aktivnost i/ili integrirana u sistematske preglede.

Zdravstveno-odgojne aktivnosti s učenicima
Osnovna škola I. Razred:

Pravilno pranje zuba po modelu
Osnovna škola III. Razred:

Skrivene kalorije
Osnovna škola V. Razred:

Promjene vezane uz pubertet

Menstruacija

Higijena muškog spolovila

Srednja škola I. Razred:

Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje

Srednja škola II. Razred:

Zaštita reproduktivnog zdravlja (opcionalno, ovisno o kapacitetima školske medicine)

Zdravstveni odgoj se u pravilu provodi u školama prema dogovoru tijekom školske godine.

UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI UČENIKA I PRIMJERENOG OBLIKA ŠKOLOVANJA
Pregled i procjena psihofizičke sposobnosti
Prema medicinskim indikacijama obavlja se u tijeku postupka utvrđivanja primjerenog oblika školovanja, kao dio komisijskog rada.
Timska sinteza
U tijeku postupka sjednica tima stručnjaka uključenih u procjenu psihofizičkih sposobnosti učenika.
Ciljani pregledi
Ciljani pregledi prema medicinskoj indikaciji i potrebama timske sinteze.
Ekspertiza
Temeljem obavljenih pregleda i dijagnostičkih postupaka pisanje ekspertnog mišljenja za primjerene oblike školovanja.
Nadležni tim školske medicine ove aktivnosti provodi tijekom čitave školske godine.