Servizio di ecologia sanitariaZdravstvena ekologija

Služba za zdravstvenu ekologiju

Služba za zdravstvenu ekologiju provodi mjere zaštite i unapređenja zdravlja stanovništva vezane uz elemente okoliša s mogućim štetnim djelovanjem. Provode se mjere u odnosu na fizikalne, kemijske i biološke elemente okoliša i to u medijima koji s stanovništvom dolaze u dodir (vode, zrak, namirnice, otpad, buka, …).

Služba je osposobljena prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za ispitivanje odabranih fizikalno-kemijskih svojstava vode, eluata krutog otpada, vanjskog zraka, emisija iz stacionarnih izvora i ispitivanje buke.

Popis metoda iz područja akreditacije pogledati na stranici Hrvatske akreditacijske agencije (www.akreditacija.hr).

Služba za zdravstvenu ekologiju obavlja slijedeće poslove:

 • prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za piće i stanje vodoopskrbe, kakvoću otpadnih, površinskih i voda za rekreaciju,
 • prati , proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe u proizvodnji i prometu, te kvalitetu namirnica,
 • provodi kontrolu mikrobiološke čistoće objekata u prometu s namirnicama,
 • prati, analizira i ocjenjuje kakvoću zraka,
 • analizira buku i zvučnu izolaciju,
 • analizira i kategorizira eluate otpada,
 • obavlja usluge uvođenja protokola sigurnosti hrane,
 • obavlja stručne poslove zaštite okoliša,
 • sudjeluje u provedbi stručnih i znanstvenih ispitivanja,
 • utvrđuje zdravstvene potrebe i predlaže programe mjera zdravstvene zaštite,
 • sudjeluje u školovanju iz područja javnog zdravstva.

Ispitivanja svih vrsta voda, zraka, buke, zvučne izolacije i otpada provodi Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša, koji se sastoji od slijedećih laboratorija:

 • Laboratorij za ispitivanje pitkih i površinskih voda
 • Laboratorij za mikrobiologiju voda i biološka ispitivanja voda
 • Laboratorij za ispitivanje otpadnih voda i otpada
 • Laboratorij za ispitivanje kvalitete zraka
 • Laboratorij za akustička mjerenja
 • Laboratorij za uzorkovanja i terenska mjerenja
 • Laboratorij za instrumentalnu analitiku

Odjel za kontrolu hrane i predmeta opće uporabe utvrđuje zdravstvenu ispravnost i kvalitetu namirnica i predmeta opće uporabe, te obavlja poslove uspostave protokola sigurnosti hrane, a sastoji se od slijedećih laboratorija:

 • Laboratorij za mikrobiologiju hrane i predmeta opće uporabe
 • Laboratorij za kemiju hrane i predmeta opće uporabe
 • Laboratorij za instrumentalnu analitiku
 • Laboratorij za higijensko - sanitarni nadzor i uzorkovanje

Upute za dostavu uzoraka na analizu

Hrana:

 • Uzorke dostaviti u originalnom pakiranju, u protivnom se o načinu dostave konzultirati s osobljem laboratorija
 • Dostaviti zasebna pakiranja za mikrobiološku i kemijsku analizu
 • Dostaviti najmanje 300 do 500 g uzorka za svaki tip ispitivanja
 • Za analizu jakih alkoholnih pića (rakije, likeri), u kojima se određuje sadržaj alkohola, minimalna količina uzorka je 0,5 – 1 L
 • Za mikrobiološku i kemijsku analizu piva potrebno je ukupno dostaviti najmanje 3 boce piva

Maslinovo ulje:

 • Ambalaža: čiste i suhe boce, bez mirisa, poželjno od tamnog stakla
 • Količina: najmanje 0,25 L za određivanje osnovnih kemijskih parametara (udio slobodnih masnih kiselina, peroksidni broj)
 • Napomena: boce moraju biti napunjene do vrha i do dostave u laboratorij moraju se zaštititi od izvora topline i sunčevog svjetla

Predmeti opće uporabe:

 • materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom
  (posuđe, pribor, oprema i uređaji koji se koriste u proizvodnji, pripremi, prijevozu i uporabi hrane, ambalaža koja se koristi u poslovanju s hranom, te proizvodi namijenjeni dojenčadi i djeci mlađoj od 3 godine za olakšavanje hranjenja i sisanja, umirivanja i spavanja)
 • predmeti široke potrošnje
  (posuđe, pribor, oprema i uređaji za proizvodnju POU, ambalaža za POU, kozmetički proizvodi, dječje igračke, deterdženti i ostala sredstva za održavanje čistoće u kućanstvu i u industriji, dezinfekcijska sredstva i insekticidi za kućnu uporabu, duhan, duhanski proizvodi i pribor za pušenje, proizvodi koji u primjeni dolaze u dodir s kožom i/ili sluznicama)

O načinu pakiranja i veličini uzorka predmeta opće uporabe potrebnog za ispitivanje zdravstvene ispravnosti konzultirati se s osobljem laboratorija prije dostave uzorka

Voda iz cisterne/bušotine/bunara:

 • Ambalaža: preuzeti sterilnu ambalažu u laboratoriju, nakon dogovora s osobljem laboratorija
 • Napomena: uzorak držati u hladnjaku i dostaviti u laboratorij u što kraćem  vremenu

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti:

 Uzorci se zaprimaju svakog radnog dana (osim subote) od 7.00 do 15.00 sati.

Uz uzorak je potrebno dostaviti podatke o naručitelju i uzorku:
ime i prezime/naziv naručitelja, adresu naručitelja, OIB, kontakt osobu, broj telefona/telefaksa, e-adresu, te naziv uzorka i svrhu i vrstu ispitivanja.


Telefonski kontakti

Tel. Pula
Centrala 052 529 000
Služba 052 529-019
Vode 052 529 076 i 052 529 019
Hrana i predmeti opće uporabe 052 529 071
Zrak 052 529 070

Kontakt:

Voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju:
Aleksandar Stojanović, dr. med. spec. epidemiologije
e-mail: ekologija(at)zzjziz.hr

Voditeljica Odjela za kontrolu hrane i predmeta opće uporabe:
Nives Brečević, dipl. ing. preh. teh.
e-mail: hrana(at)zzjziz.hr

Voditeljica Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša:
Nina Jozanović, dipl. ing. preh .teh.
e-mail: ekologija2(at)zzjziz.hr

Aktualno

Svjetski dan voda

Povodom Svjetskog dana voda 22.ožujka učenici Osnovne škole Dr. Mate Demarina PO Ližnjan postavili su izložbu o vodi u prostorima Zavoda.

Izložba je posvećena vodi i dio je projekta Voda koji škola uspješno ostvaruje.

Otvorenje izložbe proteklo je uz kratak prigodni program učenika i podjelu prigodnih letaka o vodi.

Ovogodišnji moto Dana voda glasi „Voda i sigurnost hrane“.