Obavijest javna nabava - sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16) Zavod za javno zdravstvo Istarske županije - Istituto di sanita' pubblica della Regione Istriana, kao javni naručitelj, objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

 

Objava javnog poziva za prikupljanje ponuda za prodaju vozilaPravilnik o provedbi postupaka nabave jednostavne vrijednosti u ZZJZIŽ


Financijska izvješća

Izvješća za 2022.godinu

Izvješća za 2021.godinu 

Izvješća za 2020.godinu 


Fiskalna odgovornost – procedure

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga


Registar ugovora


Obveznici Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) dužni su temeljem Zakona i Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20) objaviti Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj i jednostavnoj nabavi.


Registar ugovora siječanj – prosinac 2019. – javna nabava

Registar ugovora siječanj – prosinac 2019. – jednostavna nabava

Registar ugovora siječanj – prosinac 2018. – javna nabava

Registar ugovora siječanj - prosinac 2018. - jednostavna nabava

Registar ugovora siječanj – prosinac 2017. – jednostavna nabava

Registar ugovora siječanj - prosinac 2017.


Plan nabave

III rebalans Plana Nabave za 2022.

II rebalans Plana Nabave za 2022.

I rebalans Plana Nabave za 2022.

Plan nabave za 2022.