Epidemiologo di turnoDežurni epidemiolog

Dežurni epidemiolog

U slučaju ugriza životinja ili sumnje na epidemije kontaktirajte našeg dežurnog epidemiologa na GSM: 098 441 821