ZapošljavanjeZapošljavanje

Zapošljavanje

Klinička mikrobiologija - specijalističko usavršavanje - odluka o izboru kandidata

Klinička_mikrobiologija_-_specijalističko_usavršavanje_-_odluka_o_izboru_kandidata.pdf

Poziv kandidatima - med.sestra - med.tehničar - Služba za epidemiologiju - određeno vrijeme

Poziv_kandidatima_-_med.sestra_-_med.tehničar_-_Služba_za_epidemiologiju_-_određeno_vrijeme.pdf