ZapošljavanjeZapošljavanje

Zapošljavanje


Poziv kandidatima - stručni savjetnik - magistar prava u Službi za zajedničke poslove

Poziv_kandidatima_-_stručni_savjetnik_-_magistar_prava_u_Službi_za_zajedničke_poslove.pdf


Poziv kandidatima - prvostupnik san ing - Služba za epidemiologiju, Odjel za DDD

Poziv_kandidatima_-_prvostupnik_san_ing_-_Služba_za_epidemiologiju__Odjel_za_DDD.pdf


Poziv kandidatima - pomoćni djelatnik u praoni u Službi za zdravstvenu ekologiju

Poziv_kandidatima_-_pomoćni_djelatnik_u_praoni_u_Službi_za_zdravstvenu_ekologiju.pdf


Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa - NN 36-18

Javni_natječaj_za_zasnivanje_radnog_odnosa__-_NN_36-18.pdf