AutorizzazioniOvlaštenja

Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Ovlaštenja

 1. Laboratorij je ovlašten prema Rješenju Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva za ispitivanje otpadnih voda, površinskih i podzemnih voda, mora u pogledu onečišćenja s kopna i otoka i sastava i kakvoće sedimenta u površinskim vodama i obalnom moru.
 2. Laboratorij je ovlašten za izradu osnovne karakterizacije otpada za odlaganje sukladno posebnom propisu o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada prema Rješenju Ministarstvu zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva.
 3. Laboratorij je ovlašten za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
 4. Laboratorij je ovlašten za obavljanje djelatnosti praćenja emisija u zrak iz nepokretnih izvora prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša , prostornog uređenja i graditeljstva.
 5. Laboratorij ima suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša prema rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode
 6. Laboratorij ima ovlaštenje kao službeni laboratorij za obavljanje analiza voda za piće, prirodne mineralne, prirodne izvorske i stolne vode prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede.
 7. Laboratorij je uključen u sustav Nacionalne mreže institucija u području zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje ( Narodne novine br.13/2012.)

Odjel za kontrolu namirnica i predmeta opće uporabe

Ovlaštenja:

 • Ministarstva poljoprivrede - za službeni laboratorij za hranu i hranu za životinje
 • Ministarstva zdravstva - za obavljanje specijalizirane djelatnosti za obavljanje ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe
 • Ministarstva poljoprivrede i šumarstava - za obavljanje propisanih ispitivanja kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda
 • Hrvatske agencije za hranu - laboratorij je uključen u sustav nacionalne mreže institucija u području zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje