ContattiKontakti

Kontakti

Dr.sc. Mirna Vranić Ladavac, dr.med. spec. mikrobiolog

mail: mirna.ladavac(at)zzjziz.hr, tel. 052/529 020

Voditeljica Službe za mikrobiologiju

Voditeljica Odjela za aerobnu i anaerobnu dijagnostiku raznog materijala

Voditeljica Odjela za dijagnostiku tuberkuloze

 

Mr.sc. Lorena Lazarić Stefanović. dr. med. spec. mikrobiolog

Voditeljica Odjela za dijagnostiku crijevnih bakterijskih, parazitarnih i gljivičnih infekcija

mail: lorena.lazaric-stefanovic(at)zzjziz.hr, tel. 052/529 092

 

Jasmina Kučinar, dr.med. spec. mikrobiolog

Voditeljica Odjela za serološko-imunološku dijagnostiku zaraznih i nezaraznih bolesti

mail: jasmina.kucinar(at)zzjziz.hr, tel. 052/529 093

 

Nada Barišić, dr. med. spec. mikrobiolog

Voditeljica Odjela za genito-urinarne infekcije

mail: nada.barisic(at)zzjziz.hr, tel. 052/529 015

 

Noris Medančić, dipl.ing.

Voditeljica Odjela za pripremu podloga i sterilizaciju

tel. 052/ 529 006