Odjel za pripremu podloga i sterilizacijuOdjel za pripremu podloga i sterilizaciju

Odjel za pripremu podloga i sterilizaciju

U Odjelu za pripremu podloga i sterilizaciju vrši se sterilizacija laboratorijskog pribora za rad i priređivanje krute i tekuće hranjive podloge koje koriste Služba za mikrobiologiju, te Služba za zdravstvenu ekologiju. U Odsjeku se također dekontaminira infektivni materijal obje Službe te kontrolira ispravnost procesa sterilizacije vanjskih korisnika.