Odjel za genito-urinarne infekcijeOdjel za genito-urinarne infekcije

Odjel za genito-urinarne infekcije

  • bakteriološka pretraga mokraće (urina)
  • bakteriološka pretraga obriska mokraćne cijevi (uretre)
  • bakteriološka pretraga obriska ušća vrata maternice (cerviksa)
  • bakteriološka pretraga obriska rodnice (vagine)
  • bakteriološka pretraga obriska spolovila žena i muškaraca (vulva, glans penisa, prepucij)
  • bakteriološka pretraga sjemena (ejakulata)
  • pretraga na bakteriju Chlamydia trachomatis iz obriska cerviksa i uretre (muškarca i žene)
  • pretraga na urogenitalne mikoplazme iz obriska cerviksa i uretre (muškarca i žene)