Odjel za serološko-imunološku dijagnostiku zaraznih i nezaraznih bolestiOdjel za serološko-imunološku dijagnostiku zaraznih i nezaraznih bolesti

Odjel za serološko-imunološku dijagnostiku zaraznih i nezaraznih bolesti

Toxoplasma gondii -IgG, IgM, IgG Aviditet

Cytomegalovirus (CMV)-IgG, IgM, IgG Aviditet

Epstein-Barr virus (EBV)

virus hepatitisa A

virus hepatitisa B

virus hepatitisa C

HIV

sifilis ( VDRL/RPR i TPHA)

AST- antistreptolizin O     

ANA- antinuklearna protutijela

Anti DNA

Coxiella burnetii- IgG, IgM

Mycoplasma pneumoniae- IgG, IgM , IgA

C. pneumoniae/ C.trachomatis/C.psittaci- IgG, IgM /IgA

L. pneumophila – samo u dogovoru sa epidemiologom i/ili zaraznim odjelom OB Pula