Odjel za aerobnu i anaerobnu dijagnostiku raznog materijalaOdjel za aerobnu i anaerobnu dijagnostiku raznog materijala

Odjel za aerobnu i anaerobnu dijagnostiku raznog materijala

  • bakteriološka pretraga obriska ždrijela
  • bakteriološka pretraga obriska nazofarinksa
  • bakteriološka pretraga obriska nosa
  • bakteriološka pretraga obriska spojnice oka
  • pretraga obriska spojnice oka na Chlamydia trachomatis
  • bakteriološka pretraga obriska vanjskog zvukovoda
  • bakteriološka pretraga obriska rane
  • bakteriološka pretraga uzoraka donjeg dijela respiratornog sustava

Ovaj odjel je zadužen za nadzor nad hospitalnim infekcijama u OB Pula

Laboratorij za potrebe bolničkih odjela i klinika obavlja bakteriološke pretrage, operativne poslove prijema bolesnika i uzimanja kliničkih uzoraka, postupke identifikacije patogena, ispituje njihovu osjetljivost na antimikrobna sredstva difuzijskim i dilucijskim metodama, izdaje nalaze, usavršava postojeće te uvodi i provjerava nove dijagnostičke metode u radu kliničkog mikrobiološkog laboratorija, obavlja konzultacije s bolesnicima, područnim laboratorijima, bolničkim odjelima i klinikama, prati rezistenciju bakterija na antibiotike, sudjeluje u radu bolničkih povjerenstava za nadzor i sprečavanje nastanka bolničkih infekcija.