Peludna prognoza i koncentracije peludi u zraku za grad Pulu

Peludna prognoza za period 19.08.2019.-22.08.2019.
DRVEĆE - prevladava pelud čempresa
TRAVE
KOROV - prevladava pelud crkvine

LEGENDA:

  • Niska koncentracija: Samo izuzetno osjetljive osobe mogu imati tegobe
  • Umjerena koncentracija: Većina alergičnih osoba mogu imati tegobe
  • Visoka koncentracija: Sve alergične osobe mogu imati tegobe