Peludna prognoza i koncentracije peludi u zraku za grad Pulu

Peludna prognoza za period 05.12.2019.- 08.12.2019.
DRVEĆE - prevladava pelud čempresa
TRAVE
KOROV

LEGENDA:

  • Niska koncentracija: Samo izuzetno osjetljive osobe mogu imati tegobe
  • Umjerena koncentracija: Većina alergičnih osoba mogu imati tegobe
  • Visoka koncentracija: Sve alergične osobe mogu imati tegobe