Praćenje peludi

Pula
Labin
Pazin

 

Određivanjem broja peludnih zrnaca i determiniranjem vrste peludi prati se dinamika pojavljivanja pojedine vrste, što je temelj na kojemu se baziraju dnevna izvješća, peludna prognoza, alergijski semafor te izrada peludnog kalendara.

Uređaji za uzorkovanje peludi nalazi se na krovu zgrade Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, sportskoj dvorani Pazin i Labin. Uzorci se analiziraju svakodnevno tijekom cijele godine. Obradom uzoraka određuju se dnevne koncentracije peludi u zraku, a s obzirom na meteorološke prilike izrađuje se peludna prognoza za nekoliko dana.

Osnovna svrha peludne prognoze je pružanje informacija o prisutnosti pojedinih peludnih alergena ovisno o meteorološkim prilikama (3-4 dana), što osjetljivim osobama omogućuje prevenciju pojave simptoma te planiranje aktivnosti i putovanja.

Alergijski semafor je način dnevnog izvještavanja o količini peludnih zrnaca u zraku određenog područja. Na temelju mjerenja količine peludnih zrnaca u prostornom metru atmosferskog zraka određuju se boje alergijskog semafora. Zelena boja odgovara koncentraciji peludi koja će u malog broja jako osjetljivih osoba uzrokovati alergijske simptome. Žuta određuje koncentraciju koja u većine alergičnih osoba uzrokuje simptome, a crvena vrlo visoku koncentraciju peludi koja će u svih osjetljivih osoba uzrokovati simptome, koji u jako osjetljivih osoba mogu biti vrlo teški.

Peludni kalendar je obavijest o periodima cvatnje pojedinih biljaka u određenom području, a najčešće se izrađuju za razdoblje od godine dana.