Peludna prognoza i koncentracije peludi u zraku za grad Pazin

Peludna prognoza za period 12.12.2019.- 15.12.2019.
DRVEĆE - prevladava pelud čempresa
TRAVE
KOROV

LEGENDA:

  • Niska koncentracija: Samo izuzetno osjetljive osobe mogu imati tegobe
  • Umjerena koncentracija: Većina alergičnih osoba mogu imati tegobe
  • Visoka koncentracija: Sve alergične osobe mogu imati tegobe