Peludna prognoza i koncentracije peludi u zraku za grad Pazin

Peludna prognoza za period 10.10.2019.- 13.10.2019.
DRVEĆE - prevladava pelud bora
TRAVE
KOROV

LEGENDA:

  • Niska koncentracija: Samo izuzetno osjetljive osobe mogu imati tegobe
  • Umjerena koncentracija: Većina alergičnih osoba mogu imati tegobe
  • Visoka koncentracija: Sve alergične osobe mogu imati tegobe