Peludna prognoza i koncentracije peludi u zraku za grad Labin

Peludna prognoza za period 25.09. - 28.09.2023.
DRVEĆE -prevladava pelud čempresa
TRAVE
KOROV - crkvina i pelin

LEGENDA:

  • Niska koncentracija: Samo izuzetno osjetljive osobe mogu imati tegobe
  • Umjerena koncentracija: Većina alergičnih osoba mogu imati tegobe
  • Visoka koncentracija: Sve alergične osobe mogu imati tegobe