Peludna prognoza i koncentracije peludi u zraku za grad Labin

Peludna prognoza za period 23.09.2021. - 26.09.2021.
DRVEĆE
TRAVE
KOROV - prevladava pelud crkvine

LEGENDA:

  • Niska koncentracija: Samo izuzetno osjetljive osobe mogu imati tegobe
  • Umjerena koncentracija: Većina alergičnih osoba mogu imati tegobe
  • Visoka koncentracija: Sve alergične osobe mogu imati tegobe