Peludna prognoza i koncentracije peludi u zraku za grad Labin

Peludna prognoza za period - 30.06. - 03.07.2022.
DRVEĆE - prevladava pelud kestena
TRAVE
KOROV - prevladava pelud crkvine

LEGENDA:

  • Niska koncentracija: Samo izuzetno osjetljive osobe mogu imati tegobe
  • Umjerena koncentracija: Većina alergičnih osoba mogu imati tegobe
  • Visoka koncentracija: Sve alergične osobe mogu imati tegobe