Peludna prognoza i koncentracije peludi u zraku za grad Labin

Peludna prognoza za period 18.07. - 21.07.2024.
DRVEĆE - prevladava pelud: lipa
TRAVE
KOROV - prevladava crkvina

LEGENDA:

  • Niska koncentracija: Samo izuzetno osjetljive osobe mogu imati tegobe
  • Umjerena koncentracija: Većina alergičnih osoba mogu imati tegobe
  • Visoka koncentracija: Sve alergične osobe mogu imati tegobe