Peludna prognoza i koncentracije peludi u zraku za grad Labin

Peludna prognoza za period 24.09.2020. - 27.09.2020.
DRVEĆE
TRAVE
KOROV - prevladava pelud ambrozije i crkvine

LEGENDA:

  • Niska koncentracija: Samo izuzetno osjetljive osobe mogu imati tegobe
  • Umjerena koncentracija: Većina alergičnih osoba mogu imati tegobe
  • Visoka koncentracija: Sve alergične osobe mogu imati tegobe