Peludna prognoza i koncentracije peludi u zraku za grad Labin

Peludna prognoza za period 01.03.2021. - 04.03.2021.
DRVEĆE - prevladava pelud čempresa
TRAVE
KOROV

LEGENDA:

  • Niska koncentracija: Samo izuzetno osjetljive osobe mogu imati tegobe
  • Umjerena koncentracija: Većina alergičnih osoba mogu imati tegobe
  • Visoka koncentracija: Sve alergične osobe mogu imati tegobe