Peludna prognoza i koncentracije peludi u zraku za grad Labin

Peludna prognoza za period 21.06.2018.-25.06.2018.
DRVEĆE - prevladava pelud masline
TRAVE
KOROV - prevladava pelud trputca
NEMA PELUDI/PODATAKA

LEGENDA:

  • Niska koncentracija: Samo izuzetno osjetljive osobe mogu imati tegobe
  • Umjerena koncentracija: Većina alergičnih osoba mogu imati tegobe
  • Visoka koncentracija: Sve alergične osobe mogu imati tegobe
  • Nema peludi/podatka: Ne očekuju se tegobe alergičnih osoba