Peludna prognoza i koncentracije peludi u zraku za grad Labin

Peludna prognoza za period 10.10.2019.-13.10.2019.
DRVEĆE - prevladava pelud čempresa
TRAVE
KOROV- prevladava pelud crkvine

LEGENDA:

  • Niska koncentracija: Samo izuzetno osjetljive osobe mogu imati tegobe
  • Umjerena koncentracija: Većina alergičnih osoba mogu imati tegobe
  • Visoka koncentracija: Sve alergične osobe mogu imati tegobe