Peludna prognoza i koncentracije peludi u zraku za grad Labin

Peludna prognoza za period - 08.12. - 11.12.2022.
DRVEĆE - prevladava pelud čempresa
TRAVE
KOROV - prevladava pelud crkvine

LEGENDA:

  • Niska koncentracija: Samo izuzetno osjetljive osobe mogu imati tegobe
  • Umjerena koncentracija: Većina alergičnih osoba mogu imati tegobe
  • Visoka koncentracija: Sve alergične osobe mogu imati tegobe