Peludna prognoza i koncentracije peludi u zraku za grad Labin

Peludna prognoza za period 18.02.2019.-21.02.2019.
DRVEĆE - prevladava pelud čempresa
TRAVE
KOROV
NEMA PELUDI/PODATAKA

LEGENDA:

  • Niska koncentracija: Samo izuzetno osjetljive osobe mogu imati tegobe
  • Umjerena koncentracija: Većina alergičnih osoba mogu imati tegobe
  • Visoka koncentracija: Sve alergične osobe mogu imati tegobe
  • Nema peludi/podatka: Ne očekuju se tegobe alergičnih osoba