Peludna prognoza i koncentracije peludi u zraku za grad Labin

Peludna prognoza za period 26.11.2020. - 29.11.2020.
DRVEĆE - prevladava pelud čempresa
TRAVE
KOROV - prevladava pelud crkvine

LEGENDA:

  • Niska koncentracija: Samo izuzetno osjetljive osobe mogu imati tegobe
  • Umjerena koncentracija: Većina alergičnih osoba mogu imati tegobe
  • Visoka koncentracija: Sve alergične osobe mogu imati tegobe