Peludna prognoza i koncentracije peludi u zraku za grad Labin

Peludna prognoza za period 18.10.2018.-21.10.2018.
DRVEĆE - prevladava pelud čempresa
TRAVE
KOROV - prevladava pelud crkvine
NEMA PELUDI/PODATAKA

LEGENDA:

  • Niska koncentracija: Samo izuzetno osjetljive osobe mogu imati tegobe
  • Umjerena koncentracija: Većina alergičnih osoba mogu imati tegobe
  • Visoka koncentracija: Sve alergične osobe mogu imati tegobe
  • Nema peludi/podatka: Ne očekuju se tegobe alergičnih osoba