Peludni kalendar

Peludni kalendar daje podatke o početku, trajanju i kraju polinacije pojedine biljne vrste u određenom razdoblju. Poznavanje peludnog kalendara pomaže u predviđanju vremena pojave simptoma alergija što omogućuje da se pravodobno uvede odgovarajući način liječenja.

Ključni podatak za izradu peludnog kalendara je određivanje početka, duljine i završetka otpuštanja peluda svake pojedine biljne vrste/roda/porodice, što se postiže kontinuiranim praćenjem koncentracija peluda u zraku na mjernoj postaji.

Peludni kalendar se izrađuje za proteklu peludnu sezonu i razlikuju se od godine do godine, obzirom na vremenske prilike. Meteorološki parametri koji najviše utječu na dinamiku pojave peluda u zraku su temperatura i oborine. Naglo zatopljenje potaknut će početak stvaranja i otpuštanja peluda u atmosferu, a u vrijeme oborina gotovo da ga i neće biti u zraku.

Sezona polinacije u gradu Puli, Pazinu, Labinu i Poreču započinje početkom kalendarske godine (siječanj) ovisno o početku vegetacijskog razdoblja biljaka i meterološkim parametrima, te traje do kraja godine.

Peludni kalendar grada Pule za 2022.


Peludni kalendar grada Pazina za 2022.


Peludni kalendar grada Labina za 2022.


Peludni kalendar grada Poreča za 2022.