Peludna prognoza: Pula Peludna prognoza: Pula

Peludna prognoza i koncentracije peludi u zraku za grad Pulu

DATUM DRVEĆE prevladava pelud breze i jasena TRAVE KOROV prevladava pelud crkvine NEMA PELUDI NEMA PODATAKA
26.04.2018.    
27.04.2018.    
28.04.2018.    
29.04.2018.    

LEGENDA:

  NISKA KONCENTRACIJA – samo izuzetno osjetljive osobe imati će tegobe

  UMJERENA KONCENTRACIJA – većina alergičnih osoba imati će tegobe

  VISOKA KONCENTRACIJA – sve alergične osobe imati će tegobe

  NEMA PELUDI – ne očekuju se tegobe alergičnih osoba

  NEMA PODATAKA