Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija

Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija

Zavod prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva na razini Istarske županije te prati i ocjenjuje zdravstvenog stanja stanovništva. Provodi se prikupljanje i kontrola: godišnjih izvještaja iz svih zdravstvenih ustanova i privatnih ordinacija, zapisa o hospitaliziranima i zbrinutima u dnevnim bolnicama te o organizacijskoj strukturi i kadrovima. Također zdravstvenim radnicima pruža se stručno-metodološka pomoć u popunjavanju izvještajnih obrazaca i izvještaja. Na osnovi prikupljenih, ali i drugih izvora podataka Zavod za potrebe Istarske županije izrađuje dvije verzije (prve analize i konačna verzija) publikacije s analizom zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti. 


Kontakti