Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi

Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi

Zavod prikuplja, kontrolira i analizira podatke o pobolu i smrtnosti te ih objavljuje u posebnom poglavlju pod nazivom „Maligne bolesti“ u sklopu godišnje publikacije. Zavod također sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti. U Istarskoj županiji kontinuirano postoji potreba za analizama pojavnosti raka za što je od posebne važnosti dugogodišnje praćenje. Podaci se koriste i u evaluaciji provedbe programa ranog otkrivanja.


Kontakti