Financijska izvješćaFinancijska izvješća

Financijska izvješća za 2016. godinu

Bilanca_na_dan_31.12.2016..pdf

Bilješke_uz_finan.izvješće_za_2016..pdf

Izvještaj_o_obvezama_2016..pdf

Izvještaj_o_prihodima_i_rashodima_2016..pdf

Izvještaj_o_prom._u_vrijed.i_obujmu_imovine_i_obveza_2016..pdf

Izvještaj_o_rash._prema_funkc._klas._2016..pdf