Zajedno za zdravo odrastanje-interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola

Zajedno za zdravo odrastanje-interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola

Program je kreiran kako bi se srednjoškolcima i njihovim roditeljima pružila edukacija iz područja prevencije ovisnosti o psihoaktivnim tvarima. Sadržajno je podijeljen u dva dijela: prvi dio programa su tribine za učenike drugih razreda srednjih škola na području grada Pule. Tribine imaju za cilj djelovati na stavove mladih ljudi, ukazati na činjenice i mitove s kojima se često susreću kada se priča o ovisnosti, ukazati na potencijalna rizična ponašanja koja mogu dovesti do razvoja ovisnosti, te ojačati njihova pozitivna razmišljanja i stavove.

Drugi dio programa odnosi se na predavanja roditeljima u istim školama, sa svrhom upoznavanja roditelja s vrstama psihoaktivnih tvari i njihovim djelovanjem, epidemiološkim podacima o korištenju istih te razlozima zbog kojih mladi ljudi posežu za njima, kako bi se obitelj mogla suočiti i pravovremeno reagirati na eventualni problem zlouporabe psihoaktivnih supstanci. Naglasak predavanja stavljen je na promjene u razdoblju adolescencije, vlastite stavove prema uzimanju sredstava ovisnosti i prevenciju javljanja rizičnih ponašanja kod mladih. Osim toga roditelje se upoznaje s različitim odgojnim stilovima i rizičnim tipovima obitelji, educira o tome kako prepoznati problem i kako adekvatno postupiti ako problem postoji, te upoznaje s načinom rada Službe za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja.