Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti

Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti

Kroz ovaj program provodit će se brojne aktivnosti usmjerene na različite segmente borbe protiv ovisnosti. Kroz preventivne aktivnosti usmjerit ćemo se na rad s učenicima, roditeljima te stručnjacima koji rade s djecom i mladima kroz provođenje tribina i predavanja. Također, organizirat ćemo i javne preventivne aktivnosti prilikom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv ovisnosti i Mjeseca borbe protiv ovisnosti, koje će biti medijski popraćene.

Kroz aktivnosti usmjerene na izvanbolničko liječenje ovisnosti, provodit ćemo individualno, partnersko, obiteljsko i grupno savjetovanje i psihoterapiju ovisnika ili konzumenata droga, te farmakoterapiju ovisnika. Također, provodit će se i individualno, partnersko i grupno savjetovanje i psihoterapija članova obitelji konzumenata ili ovisnika.