Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja

Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja

U prosincu 2017. godine provedeno je istraživanje rizičnih ponašanja i drugih aspekata mentalnog zdravlja učenika u Istarskoj županiji. Tijekom 2018. godine osnovne i srednje škole koje su sudjelovale u istraživanju dobit će izvještaj o rezultatima svojih učenika koje će moći usporediti s prosječnim rezultatima svih ostalih županijskih škola. Svaka osnovna škola dobit će i obrazac za samoanalizu koji se sastoji od sljedećih kategorija: (1) interpretacija rezultata učenika i prijedlog kako stanje u budućnosti poboljšati; (2) analiza koristi, nedostataka, neiskorištenih mogućnosti i vanjskih zapreka provedbi učinkovitijih preventivnih programa i odgojnog rada; (3) plan i program rada u tekućoj i idućoj školskoj godini. Na temelju analize rezultata, svaka osnovna škola će odabrati problem na koji će usmjeriti dio svog ŠPP.

Tijekom godine, planiraju se grupni susreti na kojima će voditelji ŠPP – a zajednički raditi na stvaranju novih školskih preventivnih programa, uz vodstvo supervizijskog tima. Kroz grupni rad i razmjenu iskustava, voditelji će dobiti potporu, prijedloge i smjernice za finalizaciju svojih preventivnih programa od svojih kolega, što može rezultirati umrežavanjem škola.