Vizija, misijaVizija, misija

Vizija

Zavod će biti moderna, visokokvalitetna, otvorena i u javnosti prepoznatljiva preventivna stručna, znanstveno-istraživačka i nastavna ustanova koja kontinuirano radi na unaprjeđenju zdravlja stanovnika Istarske županije ponoseći se vlastitom dugogodišnjom tradicijom i ljudskim resursima. Svojim položajem, dostupnošću i kvalitetom privlačiti će resurse Europske unije i najkvalitetnije stručnjake iz domaćeg i međunarodnog okruženja te se funkcionalno povezivati sa sličnim zdravstvenim ustanovama u okruženju razvijajući suradnju u Europi bez granica.

Zavod će činiti trajne napore na očuvanju i unaprjeđenju zdravlja te ranom otkrivanju bolesti u cilju produženja i povećanja kvalitete života cjelokupnog stanovništva te osiguranja zdravijeg puta u sretniju budućnost.

Misija

Zavod obavlja javnozdravstvenu djelatnost na području Istarske županije. Provodi prevenciju i rano otkrivanje bolesti, zdravstveni odgoj i promociju zdravih načina života, obavlja mikrobiološku dijagnostiku, prati kretanje bolesti, zdravstvenu ispravnost vode za piće i hrane te elemenata okoliša. Uočava aktualne javnozdravstvene potrebe stanovništva i posebnih skupina kroz prikupljanje i analizu, stvaranje i unaprjeđivanje znanja čineći ga upotrebljivim za donositelje odluka, stručnjake i javnost. Razvija i provodi suvremene, brze i učinkovite intervencije za suzbijanje bolesti, unaprjeđenje zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje bolesti kroz suradnju i partnerstvo s drugim sektorima.

Strateški ciljevi

  1. Funkcionalnost i učinkovitost javnozdravstvene ustanove
  2. Praćenje zdravlja i njegovih odrednica kao podrška razvoju javnozdravstvene politike i intervencija
  3. Mikrobiološka i parazitološka dijagnostika iz humanog materijala
  4. Preventivne aktivnosti, pregledi i cjepljenje
  5. Stručni nadzor i kontrola rada drugih subjekata
  6. Savjetovališni i terapijski rad
  7. Promicanje zdravlja i edukacija