Praćenje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Praćenje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

Na osnovu Zakona o vodi za ljudsku potrošnju i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju, kojima se propisuju parametri, vrste, opseg i učestalost analize uzoraka vode za ljudsku potrošnju, za provedbu redovitog i revizijskog monitoringa sačinjen je Plan monitoringa za Istarsku županiju.

Plan monitoringa  obuhvaća tri vodoopskrbna sustava (Vodovod Pula, Istarski vodovod Buzet, Vodovod Labin). Cilj monitoringa je kontinuirano provoditi mjere zaštite zdravlja stanovništva Istarske županije, te sustavno kontrolirati kvalitetu vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnoj mreži te prirodnih resursa vode uključenih u vodoopskrbu.