Praćenje kvalitete sirovih voda izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom

Praćenje kvalitete sirovih voda izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom

Program se provodi u cilju pravovremenog poduzimanja odgovarajućih mjera zaštite, kako bi se osigurala sigurna vodoopskrba za stanovništvo i privredu Istarske županije.

Provodi se na ukupno 26 mjernih točaka u Istarskoj županiji.