Radno vrijemeRadno vrijeme

Radno vrijeme

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Nazorova 23, Pula
radnim danom (ponedjeljak-petak) 7.00 – 15.00 sati, pauza 10.00-10.30 sati

Služba za epidemiologiju - lokacije

Ambulanta za izdavanje sanitarnih iskaznica (na adresi Nazorova 23, Pula)
radnim danom (ponedjeljak-petak)
Pregledi i zaprimanje materijala od 7.00 – 13.00 sati (pauza: 11.00-11.30 sati)
Izdavanje sanitarnih iskaznica od 13.30 – 14.30 sati

Cijepna ambulanta (na adresi Nazorova 23, Pula)
radnim danom (ponedjeljak-petak) 7.00 – 15.00 sati (pauza 10.00-10.30 sati)

Centar za dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV (na adresi Nazorova 23, Pula)
ponedjeljkom i srijedom 15.00 – 17.00 i prve subote u mjesecu 8.00 – 12.00 sati

Odjel za DDD (na adresi Nazorova 23, Pula)
radnim danom (ponedjeljak-petak) 7.00 – 15.00 sati (pauza 10.00-10.30 sati)
Za intervencije nazvati tel. 529 033 ili mob. 098 98 256 84

Prijamna ambulanta Službe za mikrobiologiju (na adresi Nazorova 23, Pula)
radnim danom (ponedjeljak-petak)
Uzimanje uzoraka u ambulanti: 7.00 – 14.00 sati (pauza 10.30-11.00 sati)
Prijam donesenih uzoraka: 7.00 – 19.00 sati (pauza 10.30-11.00 i 16.30-17.00)
Izdavanje nalaza: 12.00 – 16.30 sati 

Prijam dostavljenih uzoraka u Službu za zdravstvenu ekologiju (na adresi Nazorova 23, Pula)
radnim danom (ponedjeljak-petak) 7.00 – 14.00 sati (pauza 10.00-10.30 sati)

Rad s korisnicima u nacionalnim programima ranog otkrivanja raka - Služba za javno zdravstvo (na adresi Nazorova 23, Pula)
radnim danom (ponedjeljak-petak) 7.00 – 15.00 sati (pauza 10.00-10.30 sati)
besplatni telefon 0800 202 000

Služba za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja (na adresi Sv. Mihovila 2, Pula)
ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom: 12.00 – 20.00 sati; utorkom i petkom: 7.00 – 15.00 sati
Rad s korisnicima:
ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom: 13.00 – 19.00 sati (pauza 16.00-16.30 sati) utorkom i petkom: 8.00 – 14.00 sati (pauza 10.00-10.30 sati)

Služba za školsku medicinu - lokacije