CERTIFICIRAN NOVI SUSTAV KVALITETE U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

CERTIFICIRAN NOVI SUSTAV KVALITETE U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije certificiran je prema zahtjevima sustava kvalitete ISO 9001:2015, zaštite okoliša ISO 14001:2015 i akreditiranih metoda prema normi HRN EN ISO / IEC 17025. Od 09. listopada 2018. godine, u posjedu je još jednog vrijednog certifikata prema zahtjevima standarda EN 16636:2015. 

Sa svrhom poboljšanja stručnosti izvođača DDD mjera, a na inicijativu Europskog udruženja za učinkovito suzbijanje štetnika - CEPA (Confederation of European Pest Management Associations) razvijen je standard EN 16636.

Dobivanjem certifikata prema standardu EN 16636, ovlašteni DDD izvođači korisnicima mjera i javnosti dokazuju:

-   visoku osposobljenost za provedbu mjera suzbijanja štetnika sukladno pozitivnim zakonskim propisima;

-   visoku kvalitetu i profesionalnu razinu pružanja usluga;

-   sustavno smanjivanje rizika za korisnike mjera i javnost te

-   sustavno smanjivanje potencijalnih negativnih utjecaja na zdravlje pučanstva, onečišćenje okoliša i      dobrobit životinja.