POČEO JE ŠESTI CIKLUS PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE

POČEO JE ŠESTI CIKLUS PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE

Od 15. veljače 2019. g. počelo je pozivanje žena na mamografiju u sklopu šestog ciklusa Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke. U slijedeće dvije godine pozive s terminima za mamografiju dobit će žene rođene 1950.-1969. godine. Žene rođene 1967., 1968. i 1969. godine bit će po prvi pozivane na mamografiju u Nacionalnom programu, dok će žene ostalih godišta biti pozvane na redovitu sljedeću mamografiju (npr. žene rođene 1950.-1958. godine pozivane su u svim dosadašnjim ciklusima pa će njima biti upućen poziv na šestu mamografiju).

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije žene naručuje na mamografije prema njihovim adresama odnosno u najbližu od 5 mamografskih jedinica (Opća bolnica Pula, Istarski domovi zdravlja – Ispostave Rovinj, Umag, Buzet i Labin).

Pozivom na besplatni broj telefona Zavoda 0800 202 000 (ponedjeljak-petak, 12-15 sati) sve žene rođene 1950.-1969. g. mogu dobiti dodatne informacije.