Hoditi i zdravi biti – La salute viene camminando

NAJAVA PJEŠAČKE MANIFESTACIJE "HODITI I ZDRAVI BITI – LA SALUTE VIENE CAMMINANDO"