PRAĆENJE ALERGENE PELUDI U GRADU PAZINU

PRAĆENJE ALERGENE PELUDI U GRADU PAZINU

U Spomen domu u Pazinu, u dvorani Istra, 02. travnja 2019. godine održati će se predavanje pod nazivom „Praćenje alergene peludi u gradu Pazinu“, koje organizira Grad Pazin u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije. Predavanje će održati voditeljica monitoringa peludi, Vesna Kauzlarić.

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije od 2014. godine provodi praćenje koncentracije alergene peludi u zraku. Monitoring je sastavni dio Programa praćenja kvalitete zraka u Istarskoj županiji, kojeg financira Istarska županija.

Praćenje alergene peludi u gradu Pazinu započelo je u siječnju 2017. godine s ciljem izrade peludne prognoze i kalendara u svrhu informiranja osoba s alergijama. Poznavanje peludnog kalendara pomaže u predviđanju vremena pojave simptoma alergija, što omogućuje da se pravodobno uvede odgovarajući način liječenja.

Cilj predavanja je informiranje i edukacija građana grada Pazina u vezi praćenja alergene peludi na tom području, peludnim alergijama te mjerama prevencije i savjetima alergičnim osobama.