ODRŽANA PJEŠAČKA MANIFESTACIJA  „HODITI I ZDRAVI BITI - LA SALUTE VIENE CAMMINANDO“ODRŽANA PJEŠAČKA MANIFESTACIJA  „HODITI I ZDRAVI BITI - LA SALUTE VIENE CAMMINANDO“

ODRŽANA PJEŠAČKA MANIFESTACIJA „HODITI I ZDRAVI BITI - LA SALUTE VIENE CAMMINANDO“