ODGAĐA SE STRUČNO PREDAVANJE (11.10.2019. G.) PREMA PLANU TRAJNOG USAVRŠAVANJA

ODGAĐA SE STRUČNO PREDAVANJE (11.10.2019. G.) PREMA PLANU TRAJNOG USAVRŠAVANJA

Obavještavamo Vas da se, zbog spriječenosti predavača, odgađa predavanje pod
nazivom „Tuberkuloza – preventivne mjere, pregled rada laboratorija za dijagnostiku
tuberkuloze te statistički prikaz“ , koje je prema Planu trajnog usavršavanja predviđeno za 11.
listopad 2019. godine.
O novom terminu za navedeno predavanje naknadno će uslijediti obavijest.