za 2016. godinu za 2016. godinu

Izvješće za 2016. godinu

Podaci o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti u Istarskoj županiji u 2016. godini

2prik2016_uvod.pdf

1. Rezultati sistematskih pregleda i utvrđene bolesti ili stanja kod liječenih

Sistematski pregledi
Utvrđene bolesti ili stanja kod stacionarnog liječenja i u dnevnim bolnicama
Utvrđene bolesti ili stanja kod bolničke rehabilitacije

2KPrik2016_1_pobol.pdf

2. Porodi i prekidi

Porodi
Prekidi trudnoće

2Prik2016_2_porodi.pdf

3. Kronične nezarazne bolesti i ozljede

Kardiovaskularne bolesti
Diabetes mellitus
Mentalne bolesti i poremećaji
Ovisnost o drogama
Ozljede i otrovanja

2Prik2016_3_ostale_KNB.pdf

4. Zarazne bolesti, mikrobiološki i zdravstveno-ekološki pokazatelji

Zarazne bolesti
Mikrobiološki pokazatelji
Zdravstveno-ekološki pokazatelj

2Prik2016_4_epidem.pdf

5. Rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Ugovorne ordinacije
Zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece
Zdravstvena zaštita školske djece i mladeži
Zdravstvena zaštita odraslih osoba
Zdravstvena zaštita starih osoba
Zdravstvena zaštita žena
Zaštita i liječenje usta i zubi
Patronaža i zdravstvena njega u kući
Hitna medicinska pomoć
Medicina rada

2Prik2016_5_Rad_u_PZZ.pdf

6. Specijalističko-konzilijarna i bolnička zdravstvena zaštita

Mreža
Pregledi u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti
Ortodoncija
Bolnička zaštita
Dnevne bolnice i hemodijaliza
Transfuzija krvi

2prik2016_6_SKZZ_i_boln.pdf