Peludna prognoza: LabinPeludna prognoza: Labin

Peludna prognoza i koncentracije peludi u zraku za grad Labin

DATUM DRVEĆE prevladava pelud čempresa i hrasta TRAVE KOROV prevladava pelud crkvine NEMA PELUDI NEMA PODATAKA
26.04.2018    
27.04.2018    
28.04.2018    
29.04.2018    

LEGENDA:

  NISKA KONCENTRACIJA – samo izuzetno osjetljive osobe imati će tegobe

  UMJERENA KONCENTRACIJA – većina alergičnih osoba imati će tegobe

  VISOKA KONCENTRACIJA – sve alergične osobe imati će tegobe

  NEMA PELUDI – ne očekuju se tegobe alergičnih osoba

  NEMA PODATAKA