UPOZORENJE NA HLADNOĆU  KOJA MOŽE DJELOVATI NA ZDRAVLJE - PROGNOZAUPOZORENJE NA HLADNOĆU  KOJA MOŽE DJELOVATI NA ZDRAVLJE - PROGNOZA