Preduvjetni programiPreduvjetni programi

Preduvjetni programi

HACCP uspješno funkcionira samo uz realizaciju preduvjetnih programa. To je zajednički naziv koji se koristi za opisivanje svih aktivnosti koje se primjenjuju uz HACCP plan a koji utječu na zdravstvenu ispravnost hrane.
Te aktivnosti su:

  • Dobra higijenska praksa - DHP (pravila ponašanja radnika, nošenje zaštitne opreme, nošenje posebne odjeće, zaštita kose, zabrana uporabe kozmetičkih sredstava, prikladnost prostorija za pušenje i jelo, postupci pranja i dezinfekcije)
  • Dobra proizvođačka praksa - DPP (prikladna oprema i materijal opreme, lokacija i dizajn zgrade, kontrola štetnika, dizajn okoliša lokacije proizvodnje, logistika procesa)
  • Standardni operativni postupci - SOP (upute tko mora nešto napraviti, zašto se to radi, što točno treba napraviti, kako se to radi. Određuje se i učestalost provođenja navedenih radnji, granične vrijednosti prihvatljivosti i popravne radnje ako rezultati nisu zadovoljavajući.)
  • Standardni sanitacijski operativni procesi - SSOP (Postupci koji utvrđuju način i korake sanitacije s obzirom na mogućnost direktne kontaminacije proizvoda tijekom proizvodnja. Uključuje i pred operativnu sanitaciju (čistoća opreme, pribora i površina prije početka proizvodnje) i operativnu sanitaciju (čistoća opreme tijekom proizvodnje, higijena radnika, manipulacija sa sirovinom, poluproizvodom i gotovim proizvodom))