Voditeljica Službe: mr.sc. Danijela Lazarić Zec, dr. med., specijalist epidemiologije

 

Služba za javno zdravstvo provodi zdravstveno-statistička i socijalno-medicinska istraživanja u cilju prikupljanja podataka i informacija za analizu i ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti te izradu planova za zdravlje stanovništva. U Službi se također planira, predlaže i provodi promocija zdravih stilova života i nacionalni programi ranog otkrivanja raka u  cilju unaprjeđenja zdravlja stanovništva i prevencije kroničnih masovnih nezaraznih bolesti (bolesti srca i krvnih žila, rak).

Služba za javno zdravstvo organizirana je u dva odjela:

-prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva na razini jedinica područne (regionalne) samouprave za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo temeljem zakonskih propisa i godišnjeg Programa statističkih istraživanja
-prati i analizira demografske, vitalno-statističke i zdravstvene pokazatelje, funkcioniranje zdravstvenih sustava i načina rada zdravstva te priprema i izdaje godišnju publikaciju
-na zahtjev župana, odnosno gradonačelnika, prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva (Slike zdravlja)
-provodi socijalno medicinska istraživanja relevantna za ocjenu i procjenu zdravstvenog stanja pučanstva i zdravstvenih potreba te načina njihovog korištenja, kontinuirano ili prema potrebi
-prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje

Voditeljica Odjela za zdravstvenu statistiku, analize i planove za zdravlje:
mr.sc. Danijela Lazarić Zec, dr.med. specijalist epidemiologije


Kontakti

Olga Dabović Rac, dr.med. specijalist epidemiologije
tel: 052 529 025
javno.zdravstvo2@zzjziz.hr

Elviana Rudan, dipl.med.techn.
tel: 052 529 058
elviana.rudan@zzjziz.hr

mr.sc. Helen Lipanović Landeka, dipl.sanit.ing.
tel: 052 529 039
helen.lipanovic-landeka@zzjziz.hr

Sunčica Matanić-Stojanović, dipl.sanit.ing.
tel: 052 529 058
suncica.matanic@zzjziz.hr

Besplatni telefon za Nacionalne preventivne programe
tel: 0800 202 000
javno.zdravstvo@zzjziz.hr
PON - PET: 12:00 - 15:00

Vedrana Fontana Mikulić, mag. nutr.
Nina Penezić, mag.nutr.
tel: 052 529 022
savjetovaliste@zzjziz.hr
https://www.facebook.com/SavjetovalisteZaPrehranu
@SavjetovalisteZaPrehranu