Uvod u HACCPUvod u HACCP

Uvod u HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point, u prijevodu analiza opasnosti i kontrola kritičnih točaka) je preventivni sustav koji identificira moguće opasnosti (biološke, kemijske, fizičke) koje mogu utjecati na zdravstvenu ispravnost hrane i utvrđuje mjere za kontrolu opasnosti s ciljem osiguranja zdravstveno ispravne hrane.

Međunarodne institucije Ujedinjenih naroda FAO i WHO (Međunarodna organizacija za hranu i poljoprivredu / Svjetska zdravstvena organizacija) preporučuju HACCP kao najunčikovitiji sustav za zaštitu zdravlja ljudi od bolesti koje se prenose namirnicama.

Primjena načela HACCP-a zakonski je preduvjet za većinu proizvođača hrane u EU i SAD.

Zakon o hrani (NN 46/07) od 07.svibnja 2007. godine obvezuje subjekte u poslovanju s hranom da uspostave i provode redovite kontrole higijenskih uvjeta u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane, osim na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, u svakom objektu pod njihovom kontrolom provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima sustava HACCP- do 1. siječnja 2009. godine.

Glavni razlozi za primjenu HACCP su:

 • usklađivanje sa zakonom i propisima
 • pomaže u nadzoru nadležnih organa
 • omogućuje pristup na međunarodnom tržištu
 • smanjenje opasnosti od trovanja hranom
 • potencijalno smanjenje troškova tužbi i osiguranja
 • potencijalno smanjenje zastoja i s njima povezanih troškova
 • prezentacija brige organizacije za sigurnost hrane
 • povećanje povjerenja kupaca i drugih zainteresiranih strana

Uvođenje HACCP sustava tvrtkama donosi mnoge prednosti:

 • Postojeće i predviđene opasnosti i rizici mogu se identificirati i ukloniti;
 • Korektivne mjere poduzimaju se prije ugrožavanja zdravstvene ispravnosti proizvoda i zdravlja potrošača;
 • Svi zaposlenici uključeni su u brigu o zdravstvenoj ispravnosti proizvoda - individualna odgovornost pojedinca;
 • Zdravstvena ispravnost proizvoda  kontrolira se i osigurava u svim fazama nastanka proizvoda;
 • Kritični pokazatelji kontinuirano se nadgledaju;
 • Pokazuje osvještenost, educiranost i odgovornost pojedinca;
 • Pruža veće pouzdaje u zdravstvenu ispravnost proizvoda - dokumentirani su dokazi kontrole proizvodnje;
 • Rad u timu - multidisciplinarni pristup;
 • Mogućnost promjena sustava;
 • Kompatibilan je sa sustavima kvalitete proizvoda;
 • Dokaz je usaglašenosti sa zakonima i pravilnicima;
 • Olakšava poslovanje unutar i izvan EU.

Klikom na datoteku možete pogledati prikaz primjene HACCP sustava kroz primjer komunikacije u lancu hrane.