Projekti i programi

Programi koje provodimo u ovoj godini

   


U 2020.g. Zavod provodi sljedeće programe:

1. Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama (Pula, Vodnjan)
2. Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama i osnovnim školama
3. Revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama
4. Trijažno psihologijsko testiranje učenika petih razreda osnovnih škola
5. Zajedno za zdravo odrastanje – interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola
6. Samopoimanje djece i mladih - predavanja za roditelje
7. Provedba mjera preventivne DDD
8. Izrada prijedloga Programa mjera preventivne DDD
9. Stručni nadzor nad provedbom mjera preventivne DDD
10. Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana
11. Ispitivanje kvalitete mora na plažama
12. Savjetovalište za prehranu (Buje, Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Rovinj)
13. Savjetovalište za spolno zdravlje mladih (Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, Vodnjan)