Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite učenika i studenata

Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite učenika i studenata

Sistematski pregledi

Sistematski pregledi se provode u svrhu praćenja rasta i razvoja te kontrole zdravstvenog stanja i utvrđivanja poremećaja zdravlja.

Pregled obuhvaća cjelovit somatski pregled te razgovor s razrednikom u svrhu utvrđivanja prilagodbe na predmetnu nastavu.
Pregledi se obavljaju tijekom drugog polugodišta svake šk. godine

Pregled se obavlja u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti s obzirom na odabir zvanja i najpogodnijeg srednjoškolskog obrazovanja.
Pregledi se obavljaju u prvom polugodištu svake šk. godine

Pregled se obavlja u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja te rizičnih ponašanja i navika, kao i prilagodbe na srednju školu.
Pregledi se obavljaju krajem prvog i u drugom polugodištu svake šk. godine

Pregled se obavlja u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja studenata, prilagodbe na fakultet, te otkrivanja rizičnih ponašanja i navika studenata u svrhu daljnjeg pružanja pomoći i prosvjećivanja preko savjetovališta1. Kontrolni pregledi nakon preventivnih pregleda
Na poziv prema medicinskoj indikaciji
2. Namjenski pregledi i izdavanje potvrda i mišljenja
– Pregled prije upisa u srednju, višu, visoku školu ili fakultet ako to zahtijeva odabir školovanja
– Pregled prije prijema u đački ili studentski dom
– Pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja djeteta prilikom promjene školovanja
– Pregled prije cijepljenja u svrhu utvrđivanja kontraindikacija
- Pregled radi utvrđivanja potrebe za mirovanjem studentskih prava
– Ostali pregledi u svrhu utvrđivanja sposobnosti i kontraindikacija u vezi odlaska na organizirani odmor u organizaciji škole i sl.

Postupak kojim se u rizičnoj populaciji prividno zdravih, pronalaze pojedinci u kojih se sumnja na neku bolest ili poremećaj.
1. Ispitivanje vida na boje Ishihara tablicama, ispitivanje vidne oštrine, mjerenja tjelesne visine i težine ( III. raz. OŠ)
2. Pregled kralježnice testom pretklona, mjerenje tjelesne visine i težine (VI razred OŠ)
3. Sluh – tonalna audiometrija (VII raz.OŠ)

-Utvrđivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti učenika za savladavanje redovitog ili prilagođenog programa tjelesne i zdravstvene kulture
-Praćenje tjelesne spremnosti učenika te posebna skrb o učenicima koji se rekreativno bave sportom u školskim sportskim klubovima
-Pregledi ove skupine djece rade se kontinuirano tijekom školske godine

Provodi se kontinuirano kroz školsku godinu.
Cijepljenje i docjepljivanje
a)Provodi se prema obveznom godišnjem programu cijepljenja, a uključuje i pregled prije cijepljenja u svrhu utvrđivanja kontraindikacija
b) Neobavezno preporučljivo cijepljenje: cijepljenje protiv HPV infekcije prema programu cijepljenja za posebne skupine stanovništva i pojedince
Sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti
Probir prilikom pojave neke zarazne bolesti u školi i studentskom domu i poduzimanje manjih protuepidemijskih intervencija
Nadzor nad prehranom učenika
Kontrola školskih kuhinja i jelovnika te poticanje zdravijih prehrambenih navika učenika i školskog osoblja

a) Obavezna cijepljenja:
Osnovna škola
-Pri pregledu za upis u 1.razred OŠ cijepe se svi budući učenici protiv ospica ,zaušnjaka i rubeole
-Neposredno prije polaska u 1.razred OŠ ili tijekom prvog polugodišta tog razreda , cijepe se svi učenici protiv dječje paralize (IPV).
Napomena: Cjepivo MRP i IPV može se dati i istovremeno kod pregleda za upis u 1.razred OŠ u obje nadlaktice
-Iznimno se u 1.razredu OŠ (ili kasnije ovisno o datumu zadnjeg docijepljivanja) cijepe protiv difterije i tetanusa (DI-TE) samo djeca koja su u predškolskoj dobi propustila programom predviđeno cijepljenje u 2. i/ili 4.godini života ili je od zadnjeg docijepljivanja prošlo više od 5 godina
-Djeca koja se upisuju u 1.razred OŠ, a propustila su primarno cijepljenje protiv hepatitisa B u dojenačkoj dobi (djeca rođena 2007.godine i mlađa), nadoknađuju se propuštene doze tijekom 1.razreda
-VI. razred OŠ Hepatitis B (3 doze) za djecu koja su rođena do 2006.godine Sa cijepljenjem se započinje u 1.polugodištu (9. ili 10. mj), po shemi 0-1-6 mjeseci. (1. i 2.doza u 1.polugodištu, a 3.doza u 2.polugodištu)
-VIII- cijepljenje protiv difterije-tetanusa i dječje paralize- Di-Te i IPV (tijekom 1. polugodišta)

Srednja škola
U završnom razredu srednje škole cijepe se protiv difterije i tetanusa (Di Te) samo učenici koji su propustili cijepljenje protiv tih bolesti u 8.razredu i ako je od zadnje doze prošlo više od 5 godina. Cijepe se tijekom 1.polugodišta te školske godine

Studenti
-Studente u dobi od 24 godine, nakon provjere cijepnog statusa, docijepiti s Di-Te cjepivom ako je zadnje docjepljivanje bilo u 8.razredu tj.ako je prošlo više od 10 godina od zadnjeg docjepljivanja

b) Neobavezno preporučljivo cijepljenje:
-Cijepljenje protiv HPV infekcije djevojčica i djevojaka te dječaka i mladića radi smanjenja rizika od HPV infekcije i razvoja karcinoma
-Cijepljenje je besplatno za djevojke i mladiće u 8.razredu osnovne škole

-Savjetovališni rad odvija se u obvezno izdvojenom vremenu za savjetovalište u trajanju od najmanje 3 sata tjedno
-Provodi se u svrhu pomoći u rješavanju temeljnih problema s kojima se susreću djeca, adolescenti, njihovi roditelji, skrbnici, nastavnici i učitelji: prilagodba na školu, školski neuspjeh, poremećaji ponašanja, problemi razvoja i sazrijevanja, kronični poremećaji zdravlja, planiranje obitelji i problemi reproduktivnog zdravlja, zloupotreba psiho aktivnih droga i drugi oblici ovisnosti, problemi mentalnog zdravlja i dr.
-Praćenja zdravstvenog stanja učenika, te uspješnosti savladavanja predviđenog odgojno obrazovnog programa
-Posjet savjetovalištu potrebno je prethodno najaviti telefonski

Prema godišnjem programu rada obavlja se kao zasebna aktivnost, ili nakon sistematskih pregleda.
Zdravstveno-odgojne aktivnosti s učenicima:
Osnovna škola:
I razred- Pravilno pranje zuba po modelu (provodi prvostupnica sestrinstva)
III razred- Skrivene kalorije- pravilna prehrana (provodi prvostupnica sestrinstva)
V razred- Promjene vezane uz pubertet (provodi liječnik)
V razred- Menstruacija i higijena spolovila (provodi prvostupnica sestrinstva)
Srednja škola:
I razred- Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje
II razred- Zaštita reproduktivnog zdravlja- kontracepcija (opcionalno, ovisno o kapacitetima školske medicine)

Osim ovih tema, prema dogovoru i zahtjevu škola, mogu se dogovarati i druge teme s učenicima, profesorima i roditeljima.
Zdravstveni odgoj se u pravilu provodi u školama prema dogovoru tijekom školske godine, a može i u školskim ambulantama ovisno o kapacitetima prostora.

Pregled i procjena psihofizičke sposobnosti
Prema medicinskim indikacijama obavlja se u tijeku postupka utvrđivanja primjerenog oblika školovanja, kao dio rada u Povjerenstvima
Timska sinteza
Timska sinteza se donosi tijekom sjednica Povjerenstava sa timovima stručnjaka uključenih u procjenu psihofizičkih sposobnosti učenika
Ciljani pregledi
Ciljani pregledi prema medicinskoj indikaciji i potrebama timske sinteze
Ekspertiza
Temeljem obavljenih pregleda i dijagnostičkih postupaka pisanje ekspertnog mišljenja.

Svi nadležni školski liječnici su imenovani kao članovi školskih i uredskih Povjerenstava za utvrđivanje primjerenih oblika školovanja.

Izdvojeno

Istaknuti programi koje Zavod provodi u sklopu preventivnih mjera

Cilj programa je poboljšati oralno zdravlje i zdravstveno ponašanje školske djece upućivanjem svih učenika u 6. razredu i kod upisa u 1. razred osnovne škole na pregled doktoru dentalne medicine.
Obrazac distribuiraju i prikupljaju timovi školske medicine prilikom svojih redovnih aktivnosti u 6. razredu i prilikom pregleda za upis u osnovnu školu.
Putem „Zubne putovnice“ taj pregled postaje prilika za bolje upoznavanje roditelja i djeteta s doktorom dentalne medicine, dobivanja osnovnih informacija i smjernica za očuvanje zdravlja zubi i usne šupljine, početak sanacije i dogovor oko kontrolnog pregleda u cilju stjecanja navike redovitih posjeta. Školsko doba je vrijeme kada se trajno stječu navike te stvara briga i odgovornost za zdravlje. Detaljnije o programu provjerite OVDJE