Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite učenika i studenata


VAŽNA OBAVIJEST

OBUSTAVA OBAVLJANJA PREVENTIVNOG ZDRAVSTVENOG PROGRAMA
U SLUŽBI ZA ŠKOLSKU I ADOLESCENTNU MEDICINU


Obavještavaju se roditelji djece ovogodišnjih školskih obveznika da se do daljnjega
odgađaju sve aktivnosti vezane za sistematske preglede za upis u 1.razred osnovne škole, a sa
svrhom zaštite pučanstva tijekom epidemije koronavirusne bolesti (COVID 19).
Isto tako, kako su škole i fakulteti zatvoreni, ne mogu se obavljati ni ostale preventivne
mjere zdravstvene zaštite školske djece i mladeži iz programa, te se naše redovne aktivnosti
odgađaju do daljnjega.
O nastavku ovih aktivnosti , roditelji će biti na vrijeme obaviješteni čim se stvore uvjeti za
nesmetan rad Službe.
Voditeljica Službe za školsku i adolescentnu medicinu:
Daniela Beaković, dr medicinu
specijalist školske medicine


SISTEMATSKI PREGLEDI

Sistematski pregledi se provode u svrhu praćenja rasta i razvoja te kontrole zdravstvenog stanja i utvrđivanja poremećaja zdravlja.

Pregled obuhvaća cjelovit somatski pregled te razgovor s razrednikom u svrhu utvrđivanja
prilagodbe na predmetnu nastavu.
Pregledi se obavljaju tijekom drugog polugodišta svake šk. godine

Pregled se obavlja u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja i sposobnosti s obzirom na odabir
zvanja i najpogodnijeg srednjoškolskog obrazovanja.
Pregledi se obavljaju u prvom polugodištu svake šk. godine.

Pregled se obavlja u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja te rizičnih
ponašanja i navika, kao i prilagodbe na srednju školu.
Pregledi se obavljaju krajem prvog i u drugom polugodištu svake šk. godine.

Pregled se obavlja u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja studenata, prilagodbe na fakultet,
te otkrivanja rizičnih ponašanja i navika studenata u svrhu daljnjeg pružanja pomoći i
prosvjećivanja preko savjetovališta1. Kontrolni pregledi nakon preventivnih pregleda
Na poziv prema medicinskoj indikaciji.
2. Namjenski pregledi i izdavanje potvrda i mišljenja
– Pregled prije upisa u srednju, višu, visoku školu ili fakultet ako to zahtijeva odabir školovanja,
– Pregled prije prijema u đački ili studentski dom,
– Pregled u svrhu utvrđivanja zdravstvenog stanja djeteta prilikom promjene školovanja.
– Pregled prije cijepljenja u svrhu utvrđivanja kontraindikacija,
- Pregled radi utvrđivanja potrebe za mirovanjem studentskih prava
– Ostali pregledi u svrhu utvrđivanja sposobnosti i kontraindikacija u vezi odlaska na
organizirani odmor u organizaciji škole i sl.

Postupak kojim se u rizičnoj populaciji prividno zdravih, pronalaze pojedinci u kojih se
sumnja na neku bolest ili poremećaj.
1. Ispitivanje vida na boje Ishihara tablicama, ispitivanje vidne oštrine, mjerenja tjelesne visine i težine
( 3. razred OŠ)
2. Pregled kralježnice testom pretklona, mjerenje tjelesne visine i težine (6. razred OŠ)
3. Sluh – tonalna audiometrija (7.razred OŠ)

Utvrđivanje zdravstvenog stanja i sposobnosti učenika za savladavanje redovitog ili
prilagođenog programa tjelesne i zdravstvene kulture.
Praćenje tjelesne spremnosti učenika te posebna skrb o učenicima koji se rekreativno bave
sportom u školskim sportskim klubovima.
Pregledi ove skupine djece rade se kontinuirano tijekom školske gdine.

Provodi se kontinuirano kroz školsku godinu.
Cijepljenje i docjepljivanje
a)Provodi se prema obveznom godišnjem programu cijepljenja, a uključuje i pregled prije
cijepljenja u svrhu utvrđivanja kontraindikacija.
b) Neobavezno preporučljivo cijepljenje: cijepljenje protiv HPV infekcije prema programu
cijepljenja za posebne skupine stanovništva i pojedince
Sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti
Probir prilikom pojave neke zarazne bolesti u školi i studentskom domu i poduzimanje manjih
protuepidemijskih intervencija.
Nadzor nad prehranom učenika
Kontrola školskih kuhinja i jelovnika te poticanje zdravijih prehrambenih navika učenika i
školskog osoblja.

a) Obavezna cijepljenja:
Osnovna škola
*Pri pregledu za upis u 1.razred OŠ cijepe se svi budući učenici protiv ospica ,zaušnjaka i rubeole.
*Neposredno prije polaska u 1.razred OŠ ili tijekom prvog polugodišta tog razreda , cijepe se svi
učenici protiv dječje paralize (IPV). Napomena: Iznimno MRP i IPV može se dati i istovremeno kod
pregleda za upis u 1.razred OŠ u obje nadlaktice.
*Iznimno se u 1.razredu OŠ (ili kasnije ovisno o datumu zadnjeg docijepljivanja) cijepe protiv difterije
i tetanusa (DI-TE) samo djeca koja su u predškolskoj dobi propustila programom predviđeno
cijepljenje u 2. i/ili 4.godini života ili je od zadnjeg docijepljivanja prošlo više od 5 godina.
* Djeci koja se upisuju u 1.razred OŠ, a propustila su primarno cijepljenje protiv hepatitisa B u
dojenačkoj dobi, nadoknađuje im se primarno cijepljenje ili propuštene doze. Isto se odnosi i na djecu
starije dobi.
*8.razred- cijepljenje protiv difterije-tetanusa i dječje paralize- Di-Te i IPV (tijekom 1. polugodišta)

Srednja škola
U završnom razredu srednje škole cijepe se protiv difterije i tetanusa (Di Te) samo učenici koji su
propustili cijepljenje protiv tih bolesti u 8.razredu i ako je od zadnje doze prošlo više od 5 godina.
Cijepe se tijekom 1.polugodišta te školske godine.

Studenti
* Studente u dobi od 24 godine, nakon provjere cijepnog statusa, docijepiti s Di-Te cjepivom ako je
zadnje docjepljivanje bilo u 8.razredu tj.ako je prošlo više od 10 godina od zadnjeg docjepljivanja.

b) Neobavezno preporučljivo cijepljenje:
Cijepljenje protiv HPV infekcije djevojčica i djevojaka te dječaka i mladića radi smanjenja rizika od
HPV infekcije i razvoja karcinoma
Cijepljenje je besplatno za djevojke i mladiće u 8.razredu osnovne škole.

Savjetovališni rad odvija se u obvezno izdvojenom vremenu za savjetovalište u trajanju od
najmanje 3 sata tjedno.
Provodi se u svrhu pomoći u rješavanju temeljnih problema s kojima se susreću djeca,
adolescenti, njihovi roditelji, skrbnici, nastavnici i učitelji: prilagodba na školu, školski
neuspjeh, poremećaji ponašanja, problemi razvoja i sazrijevanja, kronični poremećaji
zdravlja, planiranje obitelji, zloupotreba psiho aktivnih droga i drugi oblici ovisnosti,
problemi mentalnog zdravlja i dr.
Praćenja zdravstvenog stanja učenika, te uspješnosti savladavanja predviđenog odgojno
obrazovnog programa.
Posjet savjetovalištu potrebno je prethodno najaviti telefonski.

Prema godišnjem programu rada obavlja se kao zasebna aktivnost, ili nakon sistematskih pregleda.
Zdravstveno-odgojne aktivnosti s učenicima:
Osnovna škola:
I razred- Pravilno pranje zuba po modelu (provodi prvostupnica sestrinstva)
III razred- Skrivene kalorije- pravilna prehrana (provodi prvostupnica sestrinstva)
V razred- Promjene vezane uz pubertet (provodi liječnik )
V razred- Menstruacija i higijena muškog spolovila (provodi prvostupnica sestrinstva)
Srednja škola:
I razred- Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje
II razred- Zaštita reproduktivnog zdravlja- kontracepcija (opcionalno, ovisno o kapacitetima
školske medicine)

Osim ovih tema, prema dogovoru i zahtjevu škola, mogu se dogovarati i druge teme s
učenicima, profesorima i roditeljima.
Zdravstveni odgoj se u pravilu provodi u školama prema dogovoru tijekom školske godine, a
može i u školskim ambulantama ovisno o kapacitetima prostora.

Pregled i procjena psihofizičke sposobnosti
Prema medicinskim indikacijama obavlja se u tijeku postupka utvrđivanja primjerenog oblika
školovanja, kao dio rada u Povjerenstvima.
Timska sinteza
Timska sinteza se donosi tijekom sjednica Povjerenstava sa timovima stručnjaka uključenih u
procjenu psihofizičkih sposobnosti učenika.
Ciljani pregledi
Ciljani pregledi prema medicinskoj indikaciji i potrebama timske sinteze.
Ekspertiza
Temeljem obavljenih pregleda i dijagnostičkih postupaka pisanje ekspertnog mišljenja.

Svi nadležni školski liječnici su imenovani kao članovi školskih i uredskih Povjerenstava za
utvrđivanje primjerenih oblika školovanja.

Izdvojeno

Istaknuti programi koje Zavod provodi u sklopu preventivnih mjera

Cilj programa je poboljšati oralno zdravlje i zdravstveno ponašanje školske djece upućivanjem svih učenika u 6. razredu i kod upisa u 1. razred osnovne škole na pregled doktoru dentalne medicine.
Obrazac distribuiraju i prikupljaju timovi školske medicine prilikom svojih redovnih aktivnosti u 6. razredu i prilikom pregleda za upis u osnovnu školu.
Putem „Zubne putovnice“ taj pregled postaje prilika za bolje upoznavanje roditelja i djeteta s doktorom dentalne medicine, dobivanja osnovnih informacija i smjernica za očuvanje zdravlja zubi i usne šupljine, početak sanacije i dogovor oko kontrolnog pregleda u cilju stjecanja navike redovitih posjeta. Školsko doba je vrijeme kada se trajno stječu navike te stvara briga i odgovornost za zdravlje. Detaljnije o programu provjerite OVDJE