Savjetovalište za prehranu

 

U siječnju 2017. godine pokrenuta je nova aktivnost ZZJZIŽ, Savjetovalište za prehranu kao integrirana djelatnost Zavoda. Savjetovalište za prehranu je jedna od aktivnosti županijskog javnozdravstvenog prioriteta: „Promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti“. Savjetovalište za prehranu svakodnevno djeluje u Puli u zgradi Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije na adresi Nazorova 23.

Od siječnja 2018. godine, Savjetovalište za prehranu, barem 2 puta mjesečno, djeluje u popodnevnim satima i u Pazinu (Jurja Dobrile 1), Labinu (Sv. Mikule 2) te Rovinju (D. Pergolis 10), u prostorima Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Naglasak rada savjetovališta je na prevenciji bolesti i promociji zdravlja. Aktivnosti Savjetovališta za prehranu namijenjene su građanima cijele naše županije, a posebno su usmjerene prema potrebama djece i njihovih roditelja, adolescenata, studenata i mladih, obzirom da je najbolje u najranijoj dobi usvojiti zdrave životne navike. U rad savjetovališta uključeni su brojni stručnjaci (magistri nutricionizma, specijalisti epidemiolozi, specijalisti školske medicine, psiholozi) koji će svojim savjetima i preporukama pružiti podršku svim korisnicima, naučiti ih i ojačati u cilju poboljšanja i očuvanja vlastitoga zdravlja.

Potporu svim aktivnostima Savjetovališta za prehranu pruža Istarska županija te Grad Pazin, Grad Labin i Grad Rovinj-Rovigno.

 

Sve usluge Savjetovališta za prehranu su besplatne. Nije potrebna uputnica.


Aktivnosti Savjetovališta


Radna vremena

termin za kolovoz:
08.08.2019.
od 12:00 - 20:00

termini za kolovoz:
07.08.2019.
od 12:00 - 20:00

termini za kolovoz:
12.08.2019.
od 12:00 - 20:00

termini za kolovoz:
22.08.2019.
od 12:00 - 20:00

termini za kolovoz:
20.08.2019.
od 12:00 - 20:00

termini za kolovoz:
09.08.2019., 18.07.2019. i 19.07.2019.
od 12:00 - 20:00

Kontakti