Servizio per la prevenzione, le terapie extraospedaliere di malattie da dipendenza e la tutela della salute mentalePrevencija ovisnosti i zaštita mentalnog zdravlja

Služba za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja

U Službi za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja provodi se dijagnostika i psihosocijani tretman osoba s problemima s mentalnim zdravljem, te prevencija, dijagnostika, izvanbolničko liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija mladih osoba s rizikom, povremenih uzimatelja (konzumenata) i ovisnika o psihoaktivnim drogama.

U Službi se provodi niz programa:

 1. Motivacijski program - za ovisnike, konzumente i osobe s poteškoćama mentalnog zdravlja
 2. Savjetovanje usmjereno zaštiti mentalnog zdravlja djece i adolescenata
 3. Rad na očuvanju mentalnog zdravlja djece i adolescenata s rizičnim ponašanjem
 4. Program smanjenja štete:
  • individualni metadonski program i supervizija provođenja metadonskog programa
  • individualni buprenorfinski program i supervizija provođenja buprenorfinskog programa
 5. Zaštitni preventivni programi (hepatitis, AIDS)
 6. Drug-free program (program „Život bez droge“)
 7. Organizirani edukacijski programi

U našu Službu osobe se mogu javiti bez liječničke uputnice.

Osobe mogu doći dobrovoljno ili prema uputi različitih institucija (sud, bolnica, Centar za socijalnu skrb, škola), individualno te obiteljski, zbog problema ovisnosti o psihoaktivnim drogama, ali i zbog drugih poteškoća psihološke prirode.

Stručni rad odvija se putem individualnih i grupnih psihosocijalnih i psihoterapijskih tretmana ovisnika i ostalih korisnika, obiteljske terapije te grupe samopomoći roditelja i članova obitelji.

Osobama kojima se dijagnosticira ovisnost o drogama, određuje se individualni program za primjenu supstitucijske terapije (metadonski i buprenorfinski program), dogovaraju se redoviti dolasci s ciljem motiviranja za liječenje, održavanje apstinencije (sprečavanje ponovnog uzimanja droga), a ukoliko je moguće uključuje se i obitelj. U Službi se vrši i priprema za bolničko liječenje ili terapijsku zajednicu ukoliko je to potrebno.

Korisnici uključeni u program mogu se testirati na hepatitis B i C,  HIV i sifilis.

Služba vrši i prihvat ovisnika koji su završili bolnički tretman ili onih koji su izašli iz zatvora ili terapijskih zajednica te ovisnika koji su u prolazu kao turisti na našem području.

Osoba koja dolazi zbog problema iz područja mentalnog zdravlja, nakon intervjua i motivacijskog savjetovanja s psihologom i/ili psihijatrom dogovara redovite dolaske u Službu. Ako postoji mogućnost i motivacija, uključuje se i obitelj, individualno, u parovima ili grupno.

Telefonski kontakti

Tel. Pula
Centrala 052 529 000
Služba 052 217 501
Služba fax. 052 215 623

Kontakt e-mail: ovisnost(at)zzjziz.hr

voditeljica Službe za prevenciju, izvanbolničko liječenje
bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja:
Helena Mitrović, prof. psiholog

radno vrijeme:  
Pon., sri. i čet. od 12:00 – 20:00 sati
Uto. i pet. od 7:00 – 15:00 sati

Aktualno