DirezioneUred ravnatelja

Ured ravnatelja

U Uredu ravnatelja obavljaju se administrativni i stručni poslovi za ravnatelja, protokolarni poslovi, poslovi u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslovi u svezi kontakata i komunikacija sa tijelima državne uprave, jedinicom područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave, te drugim pravnim i fizičkim osobama, stručni i administrativni poslovi iz djelatnosti Zavoda, a u svezi s radom ravnatelja, njegova zamjenika i pomoćnika.

RAVNATELJ
Aleksandar Stojanović, dr. med. spec. epidemiologije

ZAMJENICA RAVNATELJA
mr. sc. Danijela Lazarić-Zec, dr. med. spec. epidemiologije 

VODITELJICA KVALITETE SUSTAVA UPRAVLJANJA
mr. sc. Sonja Diković, dipl. ing. kem. teh.

TAJNICA USTANOVE
Milana Božović, ing. inform.