ProgrammiProgrami

Programi koje provodimo u ovoj godini

NACIONALNI PROGRAMI:

 1. Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva
 2. Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke
 3. Nacionalni program „Živjeti zdravo“
 4. Program HIV - Centar za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje
 5. Nacionalni program praćenja invazivnih vrsta komaraca (jedan od četiri centra za determinaciju u kojeg dolaze uzorci iz Istarske, Varaždinske, Međimurske i Sisačko-moslavačke županije)
 6. Usluge sustavnog ispitivanja kakvoće kopnenih površinskih i podzemnih voda na području Istarske županije

 

PROGRAMI ISTARSKE ŽUPANIJE:

 1. Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane
 2. Praćenje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
 3. Praćenje kvalitete sirovih voda izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom
 4. Praćenje kvalitete mora
 5. Praćenje kvalitete zraka te vrsta i koncentracija peludi u zraku
 6. Inicijalna (nulta) praćenja razine buke okoliša
 7. Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija
 8. Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi
 9. Rano otkrivanje raka
 10. Prevencija i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti
 11. Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja
 12. Savjetovalište za prehranu
 13. Javnozdravstvena pješačka manifestacija „Hoditi i zdravi biti“ u sedam istarskih gradova

 

PROGRAMI GRADOVA I OPĆINA:

 1. Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama
 2. Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama i osnovnim školama
 3. Revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama
 4. Trijažno psihologijsko testiranje učenika petih razreda osnovnih škola
 5. Zajedno za zdravo odrastanje – interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike srednjih škola
 6. Samopoimanje djece i mladih - predavanja za roditelje
 7. Provedba mjera preventivne DDD
 8. Izrada prijedloga Programa mjera preventivne DDD
 9. Stručni nadzor nad provedbom mjera preventivne DDD
 10. Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana
 11. Ispitivanje kvalitete mora na plažama za kupanje