ProgrammiProgrami

Programi koje provodimo u ovoj godini

NACIONALNI PROGRAMI:

 1. Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva
 2. Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke
 3. Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice

PROGRAMI ISTARSKE ŽUPANIJE:

 1. Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane, materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom te predmeta široke potrošnje i igračaka
 2. Praćenje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Istarskoj županiji
 3. Praćenje kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom na području Istarske županije radi promicanja i zaštite zdravlja stanovništva
 4. Praćenje kakvoće mora na području Istarske županije radi promicanja i zaštite zdravlja stanovništva od utjecaja štetnih čimbenika iz okoliša
 5. Praćenje kakvoće zraka na području Istarske županije radi promicanja i zaštite zdravlja stanovništva od utjecaja štetnih čimbenika
 6. Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija
 7. Koordinacija i evaluacija nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva na županijskoj razini
 8. Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi u Istarskoj županiji – registar za rak
 9. Koordinacija i evaluacija nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke na županijskoj razini
 10. Praćenje populacije tigrastog komarca na području Istre
 11. Program prevencije i izvanbolničkog liječenja bolesti ovisnosti
 12. Zaštita mentalnog zdravlja

PROGRAMI GRADOVA I OPĆINA:

 1. Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama i školama
 2. Edukacija kuhinjskog osoblja o prehrambenim potrebama školske djece i pravilnoj pripremi obroka u osnovnim školama
 3. Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama
 4. Program prevencije i izvanbolničkog liječenja bolesti ovisnosti
 5. Zajedno za zdravo odrastanje – interaktivna predavanja za roditelje i tribine za učenike osnovnih škola
 6. Provedba mjera obvezatne preventivne DDD
 7. Izrada Programa mjera preventivne DDD
 8. Stručni nadzor nad provedbom mjera preventivne DDD
 9. Ažuriranje početne baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana o suzbijanju komaraca
 10. Epidemiološko praćenje problematike konzumacije psihoaktivnih tvari i statistička obrada podataka
 11. Uvid u stanje, praćenje i suport obiteljima u kojima su roditelji ovisnici
 12. Resocijalizacija ovisnika – postavljanje indikacije i koordinacija u odnosu prema ostalim institucijama i udrugama
 13. Ispitivanje kakvoće mora