Obavijest javna nabava - sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije – Istituto formativo di sanità pubblica della Regione Istriana, kao javni naručitelj,
objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.


Pravilnik o provedbi postupaka nabave jednostavne vrijednosti u NZZJZIŽ


Financijska izvješća

Ispravak izvješća za 2023.godinu

Izvješća za 2023.godinu

Izvješća za 2022.godinu

Izvješća za 2021.godinu 

Izvješća za 2020.godinu 


Informacije o trošenju sredstava

2024. godina

Fiskalna odgovornost – procedure

 Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga


Registar ugovora


Obveznici Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) dužni su temeljem Zakona i Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20) objaviti Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj i jednostavnoj nabavi.


Registar ugovora siječanj – prosinac 2019. – javna nabava

Registar ugovora siječanj – prosinac 2019. – jednostavna nabava

Registar ugovora siječanj – prosinac 2018. – javna nabava

Registar ugovora siječanj - prosinac 2018. - jednostavna nabava

Registar ugovora siječanj – prosinac 2017. – jednostavna nabava

Registar ugovora siječanj - prosinac 2017.


I. rebalans Plana nabave za 2024.


Plan nabave za 2024.


III. rebalans Plana nabave za 2023.

II. rebalans Plana nabave za 2023.

I. rebalans Plana nabave za 2023.

Plan nabave za 2023.

III rebalans Plana Nabave za 2022.

II rebalans Plana Nabave za 2022.

I rebalans Plana Nabave za 2022.

Plan nabave za 2022.


Financijski plan i izvršenje Financijskog plana

Financijski plan i Rebalans


Izvještaj o izvršenju Financijskog plana