Obavijest javna nabava - sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije – Istituto formativo di sanità pubblica della Regione Istriana, kao javni naručitelj,
objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.


Pravilnik o provedbi postupaka nabave jednostavne vrijednosti u NZZJZIŽ


Financijska izvješća

Izvješća za 2022.godinu

Izvješća za 2021.godinu 

Izvješća za 2020.godinu 


Fiskalna odgovornost – procedure

 Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga


Registar ugovora


Obveznici Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) dužni su temeljem Zakona i Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20) objaviti Registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj i jednostavnoj nabavi.


Registar ugovora siječanj – prosinac 2019. – javna nabava

Registar ugovora siječanj – prosinac 2019. – jednostavna nabava

Registar ugovora siječanj – prosinac 2018. – javna nabava

Registar ugovora siječanj - prosinac 2018. - jednostavna nabava

Registar ugovora siječanj – prosinac 2017. – jednostavna nabava

Registar ugovora siječanj - prosinac 2017.


2. rebalans Plana nabave za 2023.

I. rebalans Plana nabave za 2023.

Plan nabave za 2023.

III rebalans Plana Nabave za 2022.

II rebalans Plana Nabave za 2022.

I rebalans Plana Nabave za 2022.

Plan nabave za 2022.